Harderwijk slaagt niet in afschrikken illegale bewoning (26/11/2004)

Reactie op het artikel 'Harderwijk slaagt niet in afschrikken illegale bewoning' uit Binnenlands Bestuur 47, 19 november 2004.

'We willen het slechte gedrag van mensen niet belonen met een waardestijging van hun woning door een bestemmingswijziging. Dat vinden we moreel niet te verdedigen.' Aldus wethouder De Lange van de gemeente Harderwijk. Deze gemeente kreeg landelijke bekendheid door het bespioneren van bewoners van recreatiewoningen vanuit de bosjes en doordat zij wetsovertredingen, zoals het niet meer ophalen van huisvuil, niet schuwde om - ja waarom eigenlijk? Vanwege een overschrijding van een onfundeerbaar regeltje in een bestemmingsplan waarvoor, zoals ik elders uitvoerig heb toegelicht, geen enkele goede inhoudelijk-planologische onderbouwing te geven valt.

Een eventuele beloning van een waardestijging van onroerend goed kan, en dan nog eenmalig, alleen geÔncasseerd worden bij verkoop. Waarom zouden mensen die legaal toestemming krijgen om in hun gekoesterde woning te blijven wonen daarna wel plotsklaps gaan verhuizen naar een doorzonwoning? Het nieuwe belastingregime, dat maakt dat ze hun eventuele winst volledig in hun volgende woning moeten stoppen, zal dit gedrag echt niet uitlokken. Nee, het overgrote deel van de bewoners van recreatieverblijven zal in de woning blijven wonen en zich pas later realiseren dat de woonlasten door de legalisering aanzienlijk zijn toegenomen. Immers, de woz-waarde, die de basis vormt voor verschillende belastingen, zal ongetwijfeld snel worden aangepast aan de nieuwe marktwaarde.

Dat betekent dat ook het huurwaardeforfait stijgt met als gevolg dat niet de gelegaliseerde bewoners worden beloond door legalisering, maar juist de overheid. Hogere ozb-inkomsten, hogere inkomsten uit rioolrechten en reinigingsheffingen en, niet te vergeten, verlaging van handhavingskosten. Die moeten in Harderwijk de afgelopen jaren zeer aanzienlijk zijn geweest, want er zijn - in tegenstelling tot wat het artikel in Binnenlands Bestuur doet geloven - ook processen door de gemeente verloren. Hierbij kunnen we nog tellen de niet onaanzienlijke omzetwinst van winkeliers, horeca, en andere ondernemers in Harderwijk, die het gevolg is van de bewoning van recreatiewoningen - permanente bewoning heeft een aantoonbaar positiever economisch effect op de regio dan recreatieve bewoning.

Het is daarom onbegrijpelijk dat er Łberhaupt nog gemeenten zijn die voortzetting van het huidige krakkemikkige verbod op permanente bewoning van niet-commercieel geŽxploiteerde recreatiewoningen blijven bepleiten. Ik gun gemeenten die permanente bewoning legaliseren de hierdoor gegenereerde extra inkomsten, maar ik ben in zekere zin blij dat Harderwijk door op oude voet door te gaan van deze extra inkomstenstroom afziet. De gemeente kan er gelet op het verleden eigenlijk moreel ook geen aanspraak op maken. Harderwijk heeft in het verleden willens en wetens kampeerterreinen voor recreanten met de kleine beurs aan projectontwikkelaars geofferd om bungalowparken te bouwen en dŠt vind ik moreel niet te verdedigen.

Binnenlands Bestuur

Jaargang: 2004, aflevering 48 pagina 63
Auteur:  Henk Voogd