Prof.dr. Henk Voogd

 

Phd Dissertations

- Maimone, Mark (2006), Water resource planning; turning theory into practice, Geo Pers, Groningen.
- Kamphorst, Dana (2006), Veranderd milieubeleid. Een onderzoek naar decentralisatie, doorwerking en integratie van milieubeleid in een stedelijke context, Geo Pers, Groningen (samen met prof.dr. G. de Roo).
- Schwartz, Marius (2004), Water en Ruimtelijke Besluitvorming, Geo Pers, Groningen.
- Bus, André G. (2001), Duurzame vernieuwing in naoorlogse wijken, Geo Pers, Groningen-Van Diepen, Albertine (2000), Households and their Spatial-Energetic Practices – Searching for Sustainable Urban Forms, Nederlandse Geografische Studies, KNAG, Utrecht/Groningen (samen met prof.dr. A. Schoot-Uiterkamp).
-Woltjer, Johan (2000), Consensus Planning, the relevance of communicative planning theory in Dutch infrastructure development, Ashgate Publishing, Aldershot
- Ike, Paul (2000), De planning van ontgrondingen, Geo Pers, Groningen.
- Niekerk, Femke (2000), Het Effect Gerapporteerd; De gebruikswaarde van effectrapportages voor de planning van verkeersinfrastructuur, Geo Pers, Groningen.
- Seip, Marieke (1999), De kern centraal; een studie naar het functioneren van binnensteden, Samsom, Alphen a.d. Rijn (samen met prof.dr. G.J. Ashworth).
- Ennen, Elke (1999), Heritage in Fragments; the Meaning of Pasts for City Centre Residents, Nederlandse Geografische Studies, KNAG, Utrecht/Groningen (samen met prof.dr. G.J. Ashworth)
- De Roo, Gert (1999), Planning per se, Planning per saldo; over conflicten, complexiteit en besluitvorming in de milieuplanning. SDU, Den Haag.
- Arts, Jos (1998), EIA-Follow-Up: On the Role of Ex Post Evaluation in Environmental Impact Assessment, Geo Press, Groningen.
- Kräwinkel, M. (1997), Nieuw voegwerk voor de wijk; een netwerkanalyse van de effecten van volkshuisvestingsregelgeving op besluitvormingsprocessen rondom wijkverbetering. Shaker Publishing, Maastricht.
- Van de Moolen, Bert (1995), Ontgrondingen als maatschappelijk vraagstuk, Route4, Nijmegen
- Van der Molen, Fokko (1993), Woongedrag en huisvesting van ouderen, Wolters-Noordhoff, Groningen.
- Linden, Gerard J.J. (1989), Highway Location; Towards a Framework for Planning Support, Geo Press, Groningen (samen met prof.ir. A.J.J. Pols).